Přednáška: Markýz de Sade v kontextech !!ZRUŠENO!!

06.11. 2020 od 14:00 - Čítárna FF MU, Arne Nováka 1

!! ZRUŠENO !!

 

Postava markýze de Sade je v českém prostředí vnímána kontroverzně. Český filozof a překladatel Josef Fulka nám dílo tohoto autora představí v širším dobovém i literárním kontextu. Cílem přednášky je ukázat, že pochopení díla markýze de Sade, často pojímaného jako jakýsi osamělý literární monolit, se neobejde bez jeho zapojení do francouzského intelektuálního a společenského prostředí. A totéž, ba ve větší míře, se týká zvláště české recepce, kde ze Sadova díla máme k dispozici jen nepatrný – a nadto ještě deformovaný – zlomek. Kontextualizace bude v našem případě dvojí. Jednak půjde o to, zasadit Sadovo dílo do dobových souvislostí (reakce na Francouzskou revoluci, reakce na dobovou literaturu), jednak do kontextu novějších a mnohdy dosti radikálních interpretací, které se vynořily po znovuobjevení Sada ve dvacátém století (sem patří výklad z pera P. Klossowského, M. Blanchota, R. Barthèse a dalších).

 

Vstup volný

 

Akce je součástí doprovodného programu k inscenaci Národního divadla Brno Pera markýze de Sade (7. 11. 2020 v 19:00 hod.).