Literatura: Číst a překládat poezii Bohuslava Reynka

04.05. 2023 od 17:00 - Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno

Bohuslav Reynek a Suzanne Renaudová, 30. léta, foto MUDr. J. Pojer, archiv rodiny Reynkovy

Seznamte se s poezií Bohuslava Reynka ve francouzských překladech a interpretaci významného současného francouzského bohemisty a laureáta ceny Premia Bohemica (2020) prof. Xaviera Galmiche.

Přednáška se koná ve spolupráci s -> CEFRES (Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách) a -> Ústavem české literatury FF MU.

Akce se koná u příležitosti 100. výročí setkání Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud.

Vstup volný

Z akce bude pořízen fotografický a/nebo audiovizuální záznam. Materiál může být zveřejněn.