?>

Přednáška: Cesty ke štěstí ve francouzském osvícenství

21.10. 2021 od 17:30 - Knihkupectví Academia Brno - literární kavárna, Nám. Svobody 13

Jak najít spokojenost v životě? Existují různé druhy štěstí? Podobné otázky si kladli již francouzští osvícenci…

Ve své přednášce Cesty ke štěstí ve francouzském osvícenství, kterou speciálně připravila pro letošní ročník festivalu Bonjour Brno, se bude doc. Dagmar Pichová věnovat teoriím štěstí v 18. století, zejména se zaměřením na dílo francouzské vědkyně a filozofky Émilie Du Châtelet (1706–1749).

Doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D. působí na Katedře filozofie FF MU. Věnuje se francouzské literatuře a filozofii 18. století, publikovala rovněž práce z dějin české filozofie a literární komparatistiky.

 

Vstup volný

 

Z uvedené akce bude pořízen fotografický a audiovizuální záznam. Materiál může být zveřejněn.