Bude festival, nebo nebude?

30. 9. 2020
25.4.—8.5.2022

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav od pondělí 5. října a přijala krizová opatření omezující konání hromadných akcí.

Na základě vyhlášeného nouzového stavu přijala vláda ČR krizové opatření, kterým s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 omezuje konání hromadných akcí.

V tomto období budou mimo jiné až na výjimky zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti. Zakázány budou rovněž koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to včetně zkoušek.

Vláda svým rozhodnutím také omezí i pořádání dalších hromadných akcí. Například divadelních, filmových a jiných představení, při kterých se nezpívá, se bude moci zúčastnit maximálně 500 diváků, a to výhradně na místech k sezení a bez možnosti občerstvení.

V rámci festivalu Bonjour Brno by se tedy v tomto období mohly ještě konat tyto akce:

  • vernisáž obrazů Libora Veselého „Praxe divočiny“ a klauniáda „Frau Friette – Il ne restera rien“ (1. 10., Klub Pomezí)
  • koncert francouzského dua D-FraK z Rennes (2. 10., Kafara)
  • divadelní představení „Slaměný klobouk“ (6. 10., Mahenovo divadlo, NdB)
  • setkání se spisovatelem Martinem Danešem (14. 10., Kabaret Špaček)
  • představení amatérských divadelním souborů ve francouzštině (18. 10., Klub Šelepka)

 

Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet…

 

 

 

Ensure that the particular person you're connecting with doesn't imagination if you're not quite as best way to hookup on craigslist stylish as them. The 1st particular date typically consists of tea or beverages as well as the bill is shared. Sexual activity is often performed in natural territory, like pubs, outside spots, or motels. Hookups are part of human being historical past, although the modern planet doesn't count them as such. Hookups usually don't include serious kind comments they're just stating that you find them warm.