Bude festival, nebo nebude?

30. 9. 2020
Logo festival
29. 4.—8. 5. 2024

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav od pondělí 5. října a přijala krizová opatření omezující konání hromadných akcí.

Na základě vyhlášeného nouzového stavu přijala vláda ČR krizové opatření, kterým s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 omezuje konání hromadných akcí.

V tomto období budou mimo jiné až na výjimky zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti. Zakázány budou rovněž koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, a to včetně zkoušek.

Vláda svým rozhodnutím také omezí i pořádání dalších hromadných akcí. Například divadelních, filmových a jiných představení, při kterých se nezpívá, se bude moci zúčastnit maximálně 500 diváků, a to výhradně na místech k sezení a bez možnosti občerstvení.

V rámci festivalu Bonjour Brno by se tedy v tomto období mohly ještě konat tyto akce:

  • vernisáž obrazů Libora Veselého „Praxe divočiny“ a klauniáda „Frau Friette – Il ne restera rien“ (1. 10., Klub Pomezí)
  • koncert francouzského dua D-FraK z Rennes (2. 10., Kafara)
  • divadelní představení „Slaměný klobouk“ (6. 10., Mahenovo divadlo, NdB)
  • setkání se spisovatelem Martinem Danešem (14. 10., Kabaret Špaček)
  • představení amatérských divadelním souborů ve francouzštině (18. 10., Klub Šelepka)

 

Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet…